All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-ss1218 خوانندگی پاپ ایرانی آذر1398 Iran (‫ایران‬‎) national Persian Pop solo Singing خوانندگی پاپ ایرانی expired 31$ 1,580$
 • League Type : public
 • Code : mwl-ss1218
 • Name : خوانندگی پاپ ایرانی آذر1398
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Persian Pop solo Singing خوانندگی پاپ ایرانی
 • Status : expired
 • Entry Fee : 31$
 • Total Prize : 1,580$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions : Iran (‫ایران‬‎)

  ورودی این لیگ 31هزار تومان می باشد و ارز دلار برابر با 1000 (یک هزار تومان) در نظر گرفته شده است. این لیگ در 6 هفته (5 هفته رقابتی+ یک هفته استراحت) برگزار می شود. برای مشاهده تکلیف های لیگ به بخش Task مراجعه کنید که به جزئیات تکلیف هر هفته نوشته شده است و فایل آهنگ برای دانلود موجود است.

  در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09366805005 تماس برقرار کنید.

  پارامتر های داوری 4 پارامتر می باشد حفظ ریتم، حفظ تونالیته صحیح، آداب صحنه و خوانندگی، تحریر در پاپ ایرانی.برای دیدن جزئیات امتیازی هر پارامتر به بخش Score در اطلاعات لیگ مراجعه کنید.

  توجه کنید تمامی تکلیف های این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شود.

  این لیگ به صورت ملی برای ایران برگزار می شود و نرخ دلار برابر نرخ اعلام شده در وبسایت می باشد. (هر دلار برابر 1000 تومان) جایزه این لیگ 1/600/000 تومان از رتبه یک تا دهم می باشد که بر اساس جدول بخش prizes توزیع می شود.

  تمامی تکالیف بصورت تصویری باید ارسال شوند استفاده از ساز و یا پلی بک بدون اشکال می باشد این نکته ضروری است که در صورت استفاده از ساز و یا پلی بک، به ساز و پلی بک امتیازی تعلق نمی گیرد مهلت ارسال هر تکلیف 48 ساعت می باشد مجموع امتیازات داوری480می باشد و حداکثر امتیاز مردمی برای هر هفته 120 امتیاز می باشد. هر 7 ستاره در امتیاز مردمی معادل با یک امتیاز می باشد.

  توجه داشته باشید، شما فقط حق تغییر گام تکلیف تعیین شده را دارید. به این معنا که براساس توانایی حنجره خود امکان تغییر گام ملودی را دارید. اما حق تغییر ریتم، کم و زیاد کردن ترانه و تغییر در تنظیم ترانه را به هیچ وجه ندارید و داوران امتیازات منفی بالایی برای نخواندن کامل ترانه در نظر گرفته اند.

 • Language : Persian
 • Instrument : Singing
 • Genre : Pop
 • Registration Date : 02 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 18 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • End Date : 29 Jan 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]

ورودی این لیگ 31هزار تومان می باشد و ارز دلار برابر با 1000 (یک هزار تومان) در نظر گرفته شده است. این لیگ در 6 هفته (5 هفته رقابتی+ یک هفته استراحت) برگزار می شود. برای مشاهده تکلیف های لیگ به بخش Task مراجعه کنید که به جزئیات تکلیف هر هفته نوشته شده است و فایل آهنگ برای دانلود موجود است.

در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09366805005 تماس برقرار کنید.

پارامتر های داوری 4 پارامتر می باشد حفظ ریتم، حفظ تونالیته صحیح، آداب صحنه و خوانندگی، تحریر در پاپ ایرانی.برای دیدن جزئیات امتیازی هر پارامتر به بخش Score در اطلاعات لیگ مراجعه کنید.

توجه کنید تمامی تکلیف های این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شود.

این لیگ به صورت ملی برای ایران برگزار می شود و نرخ دلار برابر نرخ اعلام شده در وبسایت می باشد. (هر دلار برابر 1000 تومان) جایزه این لیگ 1/600/000 تومان از رتبه یک تا دهم می باشد که بر اساس جدول بخش prizes توزیع می شود.

تمامی تکالیف بصورت تصویری باید ارسال شوند استفاده از ساز و یا پلی بک بدون اشکال می باشد این نکته ضروری است که در صورت استفاده از ساز و یا پلی بک، به ساز و پلی بک امتیازی تعلق نمی گیرد مهلت ارسال هر تکلیف 48 ساعت می باشد مجموع امتیازات داوری480می باشد و حداکثر امتیاز مردمی برای هر هفته 120 امتیاز می باشد. هر 7 ستاره در امتیاز مردمی معادل با یک امتیاز می باشد.

توجه داشته باشید، شما فقط حق تغییر گام تکلیف تعیین شده را دارید. به این معنا که براساس توانایی حنجره خود امکان تغییر گام ملودی را دارید. اما حق تغییر ریتم، کم و زیاد کردن ترانه و تغییر در تنظیم ترانه را به هیچ وجه ندارید و داوران امتیازات منفی بالایی برای نخواندن کامل ترانه در نظر گرفته اند.

Keywords :
Hashtags :
All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-ss1218 خوانندگی پاپ ایرانی آذر1398 Iran (‫ایران‬‎) national Persian Pop solo Singing خوانندگی پاپ ایرانی expired 31$ 1,580$
 • League Type : public
 • Code : mwl-ss1218
 • Name : خوانندگی پاپ ایرانی آذر1398
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Persian Pop solo Singing خوانندگی پاپ ایرانی
 • Status : expired
 • Entry Fee : 31$
 • Total Prize : 1,580$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions : Iran (‫ایران‬‎)

  ورودی این لیگ 31هزار تومان می باشد و ارز دلار برابر با 1000 (یک هزار تومان) در نظر گرفته شده است. این لیگ در 6 هفته (5 هفته رقابتی+ یک هفته استراحت) برگزار می شود. برای مشاهده تکلیف های لیگ به بخش Task مراجعه کنید که به جزئیات تکلیف هر هفته نوشته شده است و فایل آهنگ برای دانلود موجود است.

  در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09366805005 تماس برقرار کنید.

  پارامتر های داوری 4 پارامتر می باشد حفظ ریتم، حفظ تونالیته صحیح، آداب صحنه و خوانندگی، تحریر در پاپ ایرانی.برای دیدن جزئیات امتیازی هر پارامتر به بخش Score در اطلاعات لیگ مراجعه کنید.

  توجه کنید تمامی تکلیف های این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شود.

  این لیگ به صورت ملی برای ایران برگزار می شود و نرخ دلار برابر نرخ اعلام شده در وبسایت می باشد. (هر دلار برابر 1000 تومان) جایزه این لیگ 1/600/000 تومان از رتبه یک تا دهم می باشد که بر اساس جدول بخش prizes توزیع می شود.

  تمامی تکالیف بصورت تصویری باید ارسال شوند استفاده از ساز و یا پلی بک بدون اشکال می باشد این نکته ضروری است که در صورت استفاده از ساز و یا پلی بک، به ساز و پلی بک امتیازی تعلق نمی گیرد مهلت ارسال هر تکلیف 48 ساعت می باشد مجموع امتیازات داوری480می باشد و حداکثر امتیاز مردمی برای هر هفته 120 امتیاز می باشد. هر 7 ستاره در امتیاز مردمی معادل با یک امتیاز می باشد.

  توجه داشته باشید، شما فقط حق تغییر گام تکلیف تعیین شده را دارید. به این معنا که براساس توانایی حنجره خود امکان تغییر گام ملودی را دارید. اما حق تغییر ریتم، کم و زیاد کردن ترانه و تغییر در تنظیم ترانه را به هیچ وجه ندارید و داوران امتیازات منفی بالایی برای نخواندن کامل ترانه در نظر گرفته اند.

 • Language : Persian
 • Instrument : Singing
 • Genre : Pop
 • Registration Date : 02 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 18 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • End Date : 29 Jan 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]

ورودی این لیگ 31هزار تومان می باشد و ارز دلار برابر با 1000 (یک هزار تومان) در نظر گرفته شده است. این لیگ در 6 هفته (5 هفته رقابتی+ یک هفته استراحت) برگزار می شود. برای مشاهده تکلیف های لیگ به بخش Task مراجعه کنید که به جزئیات تکلیف هر هفته نوشته شده است و فایل آهنگ برای دانلود موجود است.

در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09366805005 تماس برقرار کنید.

پارامتر های داوری 4 پارامتر می باشد حفظ ریتم، حفظ تونالیته صحیح، آداب صحنه و خوانندگی، تحریر در پاپ ایرانی.برای دیدن جزئیات امتیازی هر پارامتر به بخش Score در اطلاعات لیگ مراجعه کنید.

توجه کنید تمامی تکلیف های این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شود.

این لیگ به صورت ملی برای ایران برگزار می شود و نرخ دلار برابر نرخ اعلام شده در وبسایت می باشد. (هر دلار برابر 1000 تومان) جایزه این لیگ 1/600/000 تومان از رتبه یک تا دهم می باشد که بر اساس جدول بخش prizes توزیع می شود.

تمامی تکالیف بصورت تصویری باید ارسال شوند استفاده از ساز و یا پلی بک بدون اشکال می باشد این نکته ضروری است که در صورت استفاده از ساز و یا پلی بک، به ساز و پلی بک امتیازی تعلق نمی گیرد مهلت ارسال هر تکلیف 48 ساعت می باشد مجموع امتیازات داوری480می باشد و حداکثر امتیاز مردمی برای هر هفته 120 امتیاز می باشد. هر 7 ستاره در امتیاز مردمی معادل با یک امتیاز می باشد.

توجه داشته باشید، شما فقط حق تغییر گام تکلیف تعیین شده را دارید. به این معنا که براساس توانایی حنجره خود امکان تغییر گام ملودی را دارید. اما حق تغییر ریتم، کم و زیاد کردن ترانه و تغییر در تنظیم ترانه را به هیچ وجه ندارید و داوران امتیازات منفی بالایی برای نخواندن کامل ترانه در نظر گرفته اند.

Keywords :
Hashtags :