All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp22 لیگ نوازندگی تمبک-دو مرحله ای international Classic solo Iranian Classic Tombak لیگ نوازندگی تمبک - 5 داور running Free 2,500$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp22
 • Name : لیگ نوازندگی تمبک-دو مرحله ای
 • Title : international Classic solo Iranian Classic Tombak لیگ نوازندگی تمبک - 5 داور
 • Status : running
 • Entry Fee : Free
 • Total Prize : 2,500$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : international
 • Country :
 • Terms and Conditions :

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به فرمت اعلام شده ارسال شود.

  این لیگ در دو مرحله برگزار می شود و هیچکدام از مراحل حذف نمی باشند.

  شرکت کنندگان، می بایست تکلیف های مشخص شده از هر مرحله را، به صورت یک فایل ZIP در تاریخ مشخص شده در قسمت Task در مدت زمان 72 ساعت در وبسایت بارگزاری کنند و ارسال کنند.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  برای دانلود مجموعه نت ها و فایل های صوتی روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود فایل نت ها

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  این لیگ با 5 داور برگزار می شود. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید. داوران لیگ به ترتیب حروف الفبا: اساتید کریم ابراهیمی، همایون جهانشاهی، صادق شریعتی، جعفر قاضی عسکر و کامران منتظری می باشد.

  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی برای هر مرحله 1000 امتیاز می باشد.

  ماکسیمم امتیاز داوری برای هر داور در هر مرحله 5000 امتیاز می باشد. مجموع 5 داور= 25000 امتیاز برای هر مرحله

  توجه کنید: رای گیری مردمی مرحله اول در وبسایت و مرحله دوم در اینستاگرام انجام می شود.

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


  قوانین جوایز نقدی را توجه کنید:

  شما در مجموع امتیاز داوری می توانید 50000 امتیاز بگیرید و با مجموع امتیازات مردمی، مجموعا 52000 امتیاز.

  شش رتبه مشخص شده در صورت کسب امتیازات زیر جوایز زیر را کسب می کنند.

  رتبه یک: بیش از 40000 امتیاز=یک میلیون تومان   کمتر از 40000 امتیاز= 700هزار تومان

  رتبه دو: بیش از 38000 امتیاز= 500هزار تومان    کمتر از 38000 امتیاز= 300 هزار تومان

  رتبه سه: بیش از 35000 امتیاز= 400 هزار تومان    کمتر از 35000 امتیاز= 300 هزار تومان

  رتبه چهارم و پنجم و ششم در صورت کسب کمتر از 30000 امتیاز هیچ جایزه نقدی را شامل نمی شوند.

  جایزه موزیک ویدیو برای رتبه های اول تا بیست یکم می باشد. این افراد باید مجموعا بیش از 30000 امتیاز داشته باشند در غیر اینصورت موزیک ویدیو به آنها تعلق نمی گیرد.

  رای گیری مردمی برای هر دو مرحله تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


 • Instrument : Tombak
 • Genre : Classic
 • Type : Iranian Classic
 • Registration Date : 27 Mar 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 23 Apr 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 03 Feb 2021 (00:00) (GMT)
[object Promise]

تمامی قطعه های در این لیگ باید به فرمت اعلام شده ارسال شود.

این لیگ در دو مرحله برگزار می شود و هیچکدام از مراحل حذف نمی باشند.

شرکت کنندگان، می بایست تکلیف های مشخص شده از هر مرحله را، به صورت یک فایل ZIP در تاریخ مشخص شده در قسمت Task در مدت زمان 72 ساعت در وبسایت بارگزاری کنند و ارسال کنند.

در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

برای دانلود مجموعه نت ها و فایل های صوتی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود فایل نت ها

در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

این لیگ با 5 داور برگزار می شود. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید. داوران لیگ به ترتیب حروف الفبا: اساتید کریم ابراهیمی، همایون جهانشاهی، صادق شریعتی، جعفر قاضی عسکر و کامران منتظری می باشد.

جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

ماکسیمم امتیاز مردمی برای هر مرحله 1000 امتیاز می باشد.

ماکسیمم امتیاز داوری برای هر داور در هر مرحله 5000 امتیاز می باشد. مجموع 5 داور= 25000 امتیاز برای هر مرحله

توجه کنید: رای گیری مردمی مرحله اول در وبسایت و مرحله دوم در اینستاگرام انجام می شود.

جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


قوانین جوایز نقدی را توجه کنید:

شما در مجموع امتیاز داوری می توانید 50000 امتیاز بگیرید و با مجموع امتیازات مردمی، مجموعا 52000 امتیاز.

شش رتبه مشخص شده در صورت کسب امتیازات زیر جوایز زیر را کسب می کنند.

رتبه یک: بیش از 40000 امتیاز=یک میلیون تومان   کمتر از 40000 امتیاز= 700هزار تومان

رتبه دو: بیش از 38000 امتیاز= 500هزار تومان    کمتر از 38000 امتیاز= 300 هزار تومان

رتبه سه: بیش از 35000 امتیاز= 400 هزار تومان    کمتر از 35000 امتیاز= 300 هزار تومان

رتبه چهارم و پنجم و ششم در صورت کسب کمتر از 30000 امتیاز هیچ جایزه نقدی را شامل نمی شوند.

جایزه موزیک ویدیو برای رتبه های اول تا بیست یکم می باشد. این افراد باید مجموعا بیش از 30000 امتیاز داشته باشند در غیر اینصورت موزیک ویدیو به آنها تعلق نمی گیرد.

رای گیری مردمی برای هر دو مرحله تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


Keywords :
Hashtags :
All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp22 لیگ نوازندگی تمبک-دو مرحله ای international Classic solo Iranian Classic Tombak لیگ نوازندگی تمبک - 5 داور running Free 2,500$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp22
 • Name : لیگ نوازندگی تمبک-دو مرحله ای
 • Title : international Classic solo Iranian Classic Tombak لیگ نوازندگی تمبک - 5 داور
 • Status : running
 • Entry Fee : Free
 • Total Prize : 2,500$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : international
 • Country :
 • Terms and Conditions :

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به فرمت اعلام شده ارسال شود.

  این لیگ در دو مرحله برگزار می شود و هیچکدام از مراحل حذف نمی باشند.

  شرکت کنندگان، می بایست تکلیف های مشخص شده از هر مرحله را، به صورت یک فایل ZIP در تاریخ مشخص شده در قسمت Task در مدت زمان 72 ساعت در وبسایت بارگزاری کنند و ارسال کنند.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  برای دانلود مجموعه نت ها و فایل های صوتی روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود فایل نت ها

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  این لیگ با 5 داور برگزار می شود. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید. داوران لیگ به ترتیب حروف الفبا: اساتید کریم ابراهیمی، همایون جهانشاهی، صادق شریعتی، جعفر قاضی عسکر و کامران منتظری می باشد.

  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی برای هر مرحله 1000 امتیاز می باشد.

  ماکسیمم امتیاز داوری برای هر داور در هر مرحله 5000 امتیاز می باشد. مجموع 5 داور= 25000 امتیاز برای هر مرحله

  توجه کنید: رای گیری مردمی مرحله اول در وبسایت و مرحله دوم در اینستاگرام انجام می شود.

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


  قوانین جوایز نقدی را توجه کنید:

  شما در مجموع امتیاز داوری می توانید 50000 امتیاز بگیرید و با مجموع امتیازات مردمی، مجموعا 52000 امتیاز.

  شش رتبه مشخص شده در صورت کسب امتیازات زیر جوایز زیر را کسب می کنند.

  رتبه یک: بیش از 40000 امتیاز=یک میلیون تومان   کمتر از 40000 امتیاز= 700هزار تومان

  رتبه دو: بیش از 38000 امتیاز= 500هزار تومان    کمتر از 38000 امتیاز= 300 هزار تومان

  رتبه سه: بیش از 35000 امتیاز= 400 هزار تومان    کمتر از 35000 امتیاز= 300 هزار تومان

  رتبه چهارم و پنجم و ششم در صورت کسب کمتر از 30000 امتیاز هیچ جایزه نقدی را شامل نمی شوند.

  جایزه موزیک ویدیو برای رتبه های اول تا بیست یکم می باشد. این افراد باید مجموعا بیش از 30000 امتیاز داشته باشند در غیر اینصورت موزیک ویدیو به آنها تعلق نمی گیرد.

  رای گیری مردمی برای هر دو مرحله تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


 • Instrument : Tombak
 • Genre : Classic
 • Type : Iranian Classic
 • Registration Date : 27 Mar 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 23 Apr 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 03 Feb 2021 (00:00) (GMT)
[object Promise]

تمامی قطعه های در این لیگ باید به فرمت اعلام شده ارسال شود.

این لیگ در دو مرحله برگزار می شود و هیچکدام از مراحل حذف نمی باشند.

شرکت کنندگان، می بایست تکلیف های مشخص شده از هر مرحله را، به صورت یک فایل ZIP در تاریخ مشخص شده در قسمت Task در مدت زمان 72 ساعت در وبسایت بارگزاری کنند و ارسال کنند.

در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

برای دانلود مجموعه نت ها و فایل های صوتی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود فایل نت ها

در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

این لیگ با 5 داور برگزار می شود. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید. داوران لیگ به ترتیب حروف الفبا: اساتید کریم ابراهیمی، همایون جهانشاهی، صادق شریعتی، جعفر قاضی عسکر و کامران منتظری می باشد.

جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

ماکسیمم امتیاز مردمی برای هر مرحله 1000 امتیاز می باشد.

ماکسیمم امتیاز داوری برای هر داور در هر مرحله 5000 امتیاز می باشد. مجموع 5 داور= 25000 امتیاز برای هر مرحله

توجه کنید: رای گیری مردمی مرحله اول در وبسایت و مرحله دوم در اینستاگرام انجام می شود.

جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


قوانین جوایز نقدی را توجه کنید:

شما در مجموع امتیاز داوری می توانید 50000 امتیاز بگیرید و با مجموع امتیازات مردمی، مجموعا 52000 امتیاز.

شش رتبه مشخص شده در صورت کسب امتیازات زیر جوایز زیر را کسب می کنند.

رتبه یک: بیش از 40000 امتیاز=یک میلیون تومان   کمتر از 40000 امتیاز= 700هزار تومان

رتبه دو: بیش از 38000 امتیاز= 500هزار تومان    کمتر از 38000 امتیاز= 300 هزار تومان

رتبه سه: بیش از 35000 امتیاز= 400 هزار تومان    کمتر از 35000 امتیاز= 300 هزار تومان

رتبه چهارم و پنجم و ششم در صورت کسب کمتر از 30000 امتیاز هیچ جایزه نقدی را شامل نمی شوند.

جایزه موزیک ویدیو برای رتبه های اول تا بیست یکم می باشد. این افراد باید مجموعا بیش از 30000 امتیاز داشته باشند در غیر اینصورت موزیک ویدیو به آنها تعلق نمی گیرد.

رای گیری مردمی برای هر دو مرحله تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


Keywords :
Hashtags :