All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp16 نوازندگی سنتور Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور expired 14$ 1,380$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp16
 • Name : نوازندگی سنتور
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور
 • Status : expired
 • Entry Fee : 14$
 • Total Prize : 1,380$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions : Iran (‫ایران‬‎)

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

  مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 36 ساعت می باشد.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  داور این لیگ آقای سعید قربانی می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.


  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد.

  ماکسیمم امتیاز داوری 580 امتیاز می باشد

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


 • Instrument : Santoor
 • Genre : Classic
 • Registration Date : 15 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 27 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • End Date : 16 Mar 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]

تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 36 ساعت می باشد.

در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

داور این لیگ آقای سعید قربانی می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.


جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد.

ماکسیمم امتیاز داوری 580 امتیاز می باشد

جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


Keywords :
Hashtags :
All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp16 نوازندگی سنتور Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور expired 14$ 1,380$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp16
 • Name : نوازندگی سنتور
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور
 • Status : expired
 • Entry Fee : 14$
 • Total Prize : 1,380$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions : Iran (‫ایران‬‎)

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

  مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 36 ساعت می باشد.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  داور این لیگ آقای سعید قربانی می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.


  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد.

  ماکسیمم امتیاز داوری 580 امتیاز می باشد

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


 • Instrument : Santoor
 • Genre : Classic
 • Registration Date : 15 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 27 Dec 2019 (00:00) (GMT)
 • End Date : 16 Mar 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]

تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 36 ساعت می باشد.

در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

داور این لیگ آقای سعید قربانی می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.


جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد.

ماکسیمم امتیاز داوری 580 امتیاز می باشد

جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.


Keywords :
Hashtags :