جزئیات هر لیگ

 1. در هر لیگ از لیگ های لیگ جهانی موسیقی، اطلاعات زیر را می توانید با باز کردن هر لیگ ببینید که این اطلاعات به شرح زیر برای شما تعریف می شود.
 2. پس از زدن روی گزینه open در کنار لیگ مربوطه گزینه های زیر را می بینید.
 3. Result: که نتایج زنده و ثانیه به ثانیه امتیازات مردمی و داوری را به شما نشان می دهد. این جدول امتیازات لیگ است که افراد در آن رتبه بندی شده اند. توجه کنید این گزینه پس از اینکه لیگ شروع شود نشان داده می شود.

  در این جدول T نشان دهنده رای مردمی و J نشان دهنده رای داوران است. عددی که جلوی هر کدام از این حرف ها قرار می گیرد. نشان دهنده شماره اثر ارسالی است. مثلا اثری که برای هفته دوم ارسال کردید در بخش امتیاز مردمی با T2 و در بخش امتیاز داوری با J2 نشان داده می شود.

 4. Details: جزئیات مختصری از اطلاعات لیگ را نشان می دهد. از جمله Code لیگ که حکم آدرس لیگ را دارد. شما با استفاده از کد لیگ می توانید مستقیما به لیگ مورد نظر برسید.

  برای مثال اگر کد لیگ mwl-22 باشد، آدرس لیگ اینگونه است:

  www.musicworldleague.com/mwl-22

 5. Prizes: می توانید جوایز را اینجا ببینید. رتبه ها نشان داده شده است، به همراه مقدار جایزه نقدی در بخش Cash و سکه های ماژور و مینور برای هر رتبه. همچنین در لیگ های مرحله ای گزینه Evaluate for next level موجود می باشد که امکان صعود رتبه به لیگ بعدی را نشان می دهد. اگر لیگ ها به صورت مرحله ای تعریف شده باشند.
 6. OtW Prizes: اگر در لیگ نیم فصل تعریف شده باشد، جوایز نیم فصل در اینجا نشان داده می شود.
 7. Tasks: در این بخش تکلیف هایی که باید ارسال کنید نشان داده می شود. تکلیف ها به ترتیب هفته نشان داده شده است. هر تکلیف یک تاریخ ارسال دارد Start Date. که از این تاریخ تا تاریخ End Date که جلوی هر تکلیف نوشته شده است وقت ارسال تکلیف را دارید. توجه کنید ساعت نوشته شده به وقت GMT می باشد.

  Format هر تکلیف یک فرمت ارسالی دارد. شما باید تکلیف خود را بر اساس فرمت مشخص شده ارسال کنید.

  در قسمت File مربوط به هر تکلیف می توانید فایل را دانلود کنید، در Description توضیحات مربوط به آن تکلیف و قوانینی که برای این تکلیف توسط داور مشخص شده است را می توانید مطالعه کنید. و در قسمت Link اگر توسط سازنده لیگ لینکی در وبسایت برای شنیدن آنلاین یا خواندن اطلاعاتی در مورد این لیگ تعریف شده باشد می توانید مشاهده کنید.

 8. Scores: در این بخش می توانید پارامتر های داوری را مشاهده کنید. هر تکلیفی که ارسال می کنید توسط داوران به پارامترهایی که برایشان مهم است مورد قضاوت قرار می گیرد. این پارامترها را در این بخش ببینید و توضیحاتی که داوران مشخص کرده اند را بخوانید. ماکسیمم امتیاز هر پارامتر را نیز می توانید ببینید.
 9. Judges: اگر داوران خواسته باشند که نامشان نشان داده شود و شرکت کنندگان از نام آنها مطلع باشند در این قسمت نام داوران نمایش داده می شود. در غیر این صورت نام آنها نشان داده نمی شود.
 10. Video: اگر ویدیوئی برای لیگ در نظر گرفته شده باشد می توانید در اینجا ببینید.
 11. League Rules: قوانین و توضیحات لیگ را در این قسمت می بینید. تاکید می شود که حتما این قوانین را بخوانید و از آنها مطلع باشید.

راهنما

جزئیات هر لیگ

 1. در هر لیگ از لیگ های لیگ جهانی موسیقی، اطلاعات زیر را می توانید با باز کردن هر لیگ ببینید که این اطلاعات به شرح زیر برای شما تعریف می شود.
 2. پس از زدن روی گزینه open در کنار لیگ مربوطه گزینه های زیر را می بینید.
 3. Result: که نتایج زنده و ثانیه به ثانیه امتیازات مردمی و داوری را به شما نشان می دهد. این جدول امتیازات لیگ است که افراد در آن رتبه بندی شده اند. توجه کنید این گزینه پس از اینکه لیگ شروع شود نشان داده می شود.

  در این جدول T نشان دهنده رای مردمی و J نشان دهنده رای داوران است. عددی که جلوی هر کدام از این حرف ها قرار می گیرد. نشان دهنده شماره اثر ارسالی است. مثلا اثری که برای هفته دوم ارسال کردید در بخش امتیاز مردمی با T2 و در بخش امتیاز داوری با J2 نشان داده می شود.

 4. Details: جزئیات مختصری از اطلاعات لیگ را نشان می دهد. از جمله Code لیگ که حکم آدرس لیگ را دارد. شما با استفاده از کد لیگ می توانید مستقیما به لیگ مورد نظر برسید.

  برای مثال اگر کد لیگ mwl-22 باشد، آدرس لیگ اینگونه است:

  www.musicworldleague.com/mwl-22

 5. Prizes: می توانید جوایز را اینجا ببینید. رتبه ها نشان داده شده است، به همراه مقدار جایزه نقدی در بخش Cash و سکه های ماژور و مینور برای هر رتبه. همچنین در لیگ های مرحله ای گزینه Evaluate for next level موجود می باشد که امکان صعود رتبه به لیگ بعدی را نشان می دهد. اگر لیگ ها به صورت مرحله ای تعریف شده باشند.
 6. OtW Prizes: اگر در لیگ نیم فصل تعریف شده باشد، جوایز نیم فصل در اینجا نشان داده می شود.
 7. Tasks: در این بخش تکلیف هایی که باید ارسال کنید نشان داده می شود. تکلیف ها به ترتیب هفته نشان داده شده است. هر تکلیف یک تاریخ ارسال دارد Start Date. که از این تاریخ تا تاریخ End Date که جلوی هر تکلیف نوشته شده است وقت ارسال تکلیف را دارید. توجه کنید ساعت نوشته شده به وقت GMT می باشد.

  Format هر تکلیف یک فرمت ارسالی دارد. شما باید تکلیف خود را بر اساس فرمت مشخص شده ارسال کنید.

  در قسمت File مربوط به هر تکلیف می توانید فایل را دانلود کنید، در Description توضیحات مربوط به آن تکلیف و قوانینی که برای این تکلیف توسط داور مشخص شده است را می توانید مطالعه کنید. و در قسمت Link اگر توسط سازنده لیگ لینکی در وبسایت برای شنیدن آنلاین یا خواندن اطلاعاتی در مورد این لیگ تعریف شده باشد می توانید مشاهده کنید.

 8. Scores: در این بخش می توانید پارامتر های داوری را مشاهده کنید. هر تکلیفی که ارسال می کنید توسط داوران به پارامترهایی که برایشان مهم است مورد قضاوت قرار می گیرد. این پارامترها را در این بخش ببینید و توضیحاتی که داوران مشخص کرده اند را بخوانید. ماکسیمم امتیاز هر پارامتر را نیز می توانید ببینید.
 9. Judges: اگر داوران خواسته باشند که نامشان نشان داده شود و شرکت کنندگان از نام آنها مطلع باشند در این قسمت نام داوران نمایش داده می شود. در غیر این صورت نام آنها نشان داده نمی شود.
 10. Video: اگر ویدیوئی برای لیگ در نظر گرفته شده باشد می توانید در اینجا ببینید.
 11. League Rules: قوانین و توضیحات لیگ را در این قسمت می بینید. تاکید می شود که حتما این قوانین را بخوانید و از آنها مطلع باشید.

راهنما