<p class="ql-align-right ql-direction-rtl">لیگ جهانی موسیقی خدمات خود را ارتقا بخشید</p>

لیگ جهانی موسیقی خدمات خود را ارتقا بخشید

لیگ جهانی موسیقی

|

|

63


پس از آنکه لیگ جهانی موسیقی دومین سال تاسیس خود رسید، هیئت مدیره این سازمان با ارائه گزارشی از شروع گام دوم لیگ جهانی موسیقی در ارائه خدمات سخن به میان آورد.

بردیا بهادری، مدیر امور وب و گسترش زیرساخت شبکه، با اشاره به گزارش هایی از تغییرات انجام شده در طول یک سال گذشته در بستر وب برای پروژه لیگ جهانی موسیقی افزود: "در حال حاضر دو سرویس جدید در لیگ جهانی موسیقی راه اندازه شده است که پیش از این در مرحله آزمایش قرار داشت. سرویس اول مربوط به بخش feed می باشد که از این پس آخرین پست های انجام شده توسط کاربران در این قسمت قرار می گیرد. و سرویس دوم مربوط به تغییر پلتفرم آپلود فایل بود که با توجه به بالا رفتن تعداد کاربران، این سیستم هم ارتقا پیدا کرد و به صورت خودکار داده های کاربر را به صورت همزمان ذخیره می کند و سرعت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد داشت."

بهادری با اشاره به این موضوع که تعداد کاربران لیگ جهانی موسیقی به سطح قابل توجهی رسیده است و ما در طول سال گذشته سه ارتقا در سرور و CDN لیگ انجام داده ایم، خبر از انتقال سرورها به به دو کشور مختلف داد.

لیگ جهانی موسیقی، به زودی در فرمت گروهی لیگ های گروه نوازی را برگزار می کند و میزبان تمامی نوازندگان از سراسر ایران خواهد بود.

    Comments (0)
  • You must be logged in to comment. login
<p class="ql-align-right ql-direction-rtl">لیگ جهانی موسیقی خدمات خود را ارتقا بخشید</p>

لیگ جهانی موسیقی خدمات خود را ارتقا بخشید

لیگ جهانی موسیقی

|

|

63


پس از آنکه لیگ جهانی موسیقی دومین سال تاسیس خود رسید، هیئت مدیره این سازمان با ارائه گزارشی از شروع گام دوم لیگ جهانی موسیقی در ارائه خدمات سخن به میان آورد.

بردیا بهادری، مدیر امور وب و گسترش زیرساخت شبکه، با اشاره به گزارش هایی از تغییرات انجام شده در طول یک سال گذشته در بستر وب برای پروژه لیگ جهانی موسیقی افزود: "در حال حاضر دو سرویس جدید در لیگ جهانی موسیقی راه اندازه شده است که پیش از این در مرحله آزمایش قرار داشت. سرویس اول مربوط به بخش feed می باشد که از این پس آخرین پست های انجام شده توسط کاربران در این قسمت قرار می گیرد. و سرویس دوم مربوط به تغییر پلتفرم آپلود فایل بود که با توجه به بالا رفتن تعداد کاربران، این سیستم هم ارتقا پیدا کرد و به صورت خودکار داده های کاربر را به صورت همزمان ذخیره می کند و سرعت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد داشت."

بهادری با اشاره به این موضوع که تعداد کاربران لیگ جهانی موسیقی به سطح قابل توجهی رسیده است و ما در طول سال گذشته سه ارتقا در سرور و CDN لیگ انجام داده ایم، خبر از انتقال سرورها به به دو کشور مختلف داد.

لیگ جهانی موسیقی، به زودی در فرمت گروهی لیگ های گروه نوازی را برگزار می کند و میزبان تمامی نوازندگان از سراسر ایران خواهد بود.

    Comments (0)
  • You must be logged in to comment. login