News (31)

فراخوان ثبت نام در بند بازی | فراخوان مسابقه بندبازی | مسابقه استعدادیابی بند بازی

فراخوان ثبت نام در بند بازی | فراخوان مسابقه بندبازی | مسابقه استعدادیابی بند بازی

فراخوان شرکت در مسابقه فیلم نت به نام بند بازی منتشر شد، برای شرکت در این مسابقه استعدادیابی گروه های موسیقی به فرم ثبت نام وارد شوید

لیگ جهانی موسیقی
شرکت در مسابقه استعدادیابی آوای جادویی و بندبازی و ثبت نام جام موسیقی ایران

شرکت در مسابقه استعدادیابی آوای جادویی و بندبازی و ثبت نام جام موسیقی ایران


برای شرکت در مسابقه استعدادیابی بندبازی و آوای جادویی و ثبت نام در جام موسیقی ایران فرم ثبت نام در سایت لیگ جهانی موسیقی را پر کنید

لیگ جهانی موسیقی
Why musicians need an online music festival besides the festival events

Why musicians need an online music festival besides the festival events?

Now online music festival needs some requirements to be in the level of physical music event or music festival.

Music World League
Online Kamancheh Festival جشنواره آنلاین کمانچه

Online Kamancheh Festival جشنواره آنلاین کمانچه

جشنواره آنلاین کمانچه در لیگ جهانی موسیقی به داوری مهرزاد اعظمی کیا و کورش بابایی برگزار می شود. این رقابت آنلاین برای بزرگداشت استاد صبا می باشد.

Music World League
Ney Playing League adjudicated by Shaho Anadalibi

Ney Playing League adjudicated by Shaho Anadalibi

Ney Playing League on the Music World League will be judged by Shaho Anadalibi لیگ نوازندگی نی به داوری شاهو عندلیبی در لیگ جهانی موسیقی

Music World League
پویا سرایی داور لیگ سنتور در لیگ جهانی موسیقی

پویا سرایی داور لیگ سنتور در لیگ جهانی موسیقی

پویا سرایی مدرس و نوازنده سنتور داور لیگ جهانی موسیقی در لیگ نوازندگی سنتور شد

لیگ جهانی موسیقی
Jessica Mauboy on Music World League

Jessica Mauboy on Music World League

Jessica Mauboy one of the famous Australian singer, published his eurovision music video on Music World League.

Music World League
هر چی تو بخوای از محسن یگانه در سرویس جدید لیگ جهانی موسیقی

هر چی تو بخوای از محسن یگانه در سرویس جدید لیگ جهانی موسیقی

سرویس اجتماعی جدید لیگ جهانی موسیقی به نام موسیقی امروز هر روز صبح در صفحه اینستاگرام لیگ جهانی موسیقی

لیگ جهانی موسیقی
رپرتوار دوم لیگ نوازندگی تمبک

رپرتوار دوم لیگ نوازندگی تمبک

رپرتوار دوم لیگ نوازندگی تمبک را در این خبر مطالعه کنید. مرحله دوم لیگ نوازندگی تمبک در لیگ جهانی موسیقی

لیگ جهانی موسیقی

News (31)

فراخوان ثبت نام در بند بازی | فراخوان مسابقه بندبازی | مسابقه استعدادیابی بند بازی

فراخوان ثبت نام در بند بازی | فراخوان مسابقه بندبازی | مسابقه استعدادیابی بند بازی

فراخوان شرکت در مسابقه فیلم نت به نام بند بازی منتشر شد، برای شرکت در این مسابقه استعدادیابی گروه های موسیقی به فرم ثبت نام وارد شوید

لیگ جهانی موسیقی
شرکت در مسابقه استعدادیابی آوای جادویی و بندبازی و ثبت نام جام موسیقی ایران

شرکت در مسابقه استعدادیابی آوای جادویی و بندبازی و ثبت نام جام موسیقی ایران


برای شرکت در مسابقه استعدادیابی بندبازی و آوای جادویی و ثبت نام در جام موسیقی ایران فرم ثبت نام در سایت لیگ جهانی موسیقی را پر کنید

لیگ جهانی موسیقی
Why musicians need an online music festival besides the festival events

Why musicians need an online music festival besides the festival events?

Now online music festival needs some requirements to be in the level of physical music event or music festival.

Music World League
Online Kamancheh Festival جشنواره آنلاین کمانچه

Online Kamancheh Festival جشنواره آنلاین کمانچه

جشنواره آنلاین کمانچه در لیگ جهانی موسیقی به داوری مهرزاد اعظمی کیا و کورش بابایی برگزار می شود. این رقابت آنلاین برای بزرگداشت استاد صبا می باشد.

Music World League
Ney Playing League adjudicated by Shaho Anadalibi

Ney Playing League adjudicated by Shaho Anadalibi

Ney Playing League on the Music World League will be judged by Shaho Anadalibi لیگ نوازندگی نی به داوری شاهو عندلیبی در لیگ جهانی موسیقی

Music World League
پویا سرایی داور لیگ سنتور در لیگ جهانی موسیقی

پویا سرایی داور لیگ سنتور در لیگ جهانی موسیقی

پویا سرایی مدرس و نوازنده سنتور داور لیگ جهانی موسیقی در لیگ نوازندگی سنتور شد

لیگ جهانی موسیقی
Jessica Mauboy on Music World League

Jessica Mauboy on Music World League

Jessica Mauboy one of the famous Australian singer, published his eurovision music video on Music World League.

Music World League
هر چی تو بخوای از محسن یگانه در سرویس جدید لیگ جهانی موسیقی

هر چی تو بخوای از محسن یگانه در سرویس جدید لیگ جهانی موسیقی

سرویس اجتماعی جدید لیگ جهانی موسیقی به نام موسیقی امروز هر روز صبح در صفحه اینستاگرام لیگ جهانی موسیقی

لیگ جهانی موسیقی
رپرتوار دوم لیگ نوازندگی تمبک

رپرتوار دوم لیگ نوازندگی تمبک

رپرتوار دوم لیگ نوازندگی تمبک را در این خبر مطالعه کنید. مرحله دوم لیگ نوازندگی تمبک در لیگ جهانی موسیقی

لیگ جهانی موسیقی